Till Frågor & svar

10 november, 2010

Nya skollagen och elevhälsan

Fråga:

I nya skollagen framkommer det att det är skärpta krav på skolans elevhälsa (skolhälsovården). Vilka förväntningar/krav är det som gäller och var kan jag hitta information om detta?
Britt-Mari, skolkurator.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej Britt-Mari,
Elevhälsan finns numera omnämnd i skollagen i fyra små paragrafer (25-28) i kap. 2. Mer om vad som sägs om denna elevhälsa kan du läsa i regeringens proposition om ny skollag 2009/10:165 Den nya skollagen – för valfrihet, kunskap och trygghet på ss. 274-278. Propositionen plockar du lätt ned via regeringens hemsida under “Publikationer”.

Eftersom elevhälsan svarar för mycket av den dokumentation som gäller elevers stöd samt arbetet med extra anpassningar och ÅP är även de stärkta kraven på dokumentation viktiga att läsa om. Om särskilt stöd till elever kan du i propositionen hitta mer på ss. 285-291. Kraven på dokumentation finns omnämnt på spridda håll i propositionen. Jag kan tillägga att jag genomför utbildningar om “Dokumentation och sekretess i elevhälsan”, Välkommen att höra av dig/er vid behov av en sådan kurs.    

Staffan

Länk till Regeringskansliets webbplats där du kan läsa mer eller hämta Skollagen  

  

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman