Till Frågor & svar

Observation i klassrum – måste föräldrar godkänna?

5 april, 2010

Fråga:

Hej Staffan!
Kuratorn på min skola har sagt att vi måste ha alla föräldrars underskrift för att t.ex kuratorn skall kunna göra en observation i klassrummet. Är det så? Vilken lag är det som gäller? Hur är det då med praoelever, föräldrar mm. Hon säger att om någon förälder inte godkänt så får det barnet gå ut under observationen, Skall en praoelev under 15 år och besökande föräldrar skriva på tystnadsplikt? Snälla hjälp oss att lösa detta, tack på förhand från F-6-skola.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej,
Några krav på att en kurator måste ha alla vårdnadshavares samtycke för att kunna finnas med som observatör i ett klassrum finns inte. Skulle alltså en lärare vilja att en kurator deltar vid lektioner för att observera klassen finns inget som hindrar det. Och att ett barn skulle behöva lämna klassrummet p.g.a. vårdnadshavarens inställning är helt orimligt.

En kurator kan också observera ett visst barn på en lärares begäran utan ett vårdnadshavarsamtycke, t.ex. som förberedelse inför ett möte med vårdnadshavare eller en träff i elevhälsoteamet.

Det kan för många kuratorer kännas ”etiskt riktigt” att informera en vårdnadshavare i förväg om att deras barn observeras. Men någon lagstiftning om detta finns inte.

Praoelever och föräldrar på besök har ingen tystnadsplikt. Det de ser i klassen eller får veta av personalen kan de efter eget behag lämna ut till andra utanför skolan. Därför måste personalen tänka på sin tystnadsplikt när de talar med dessa personer. Dessutom bör inte en praoelev vara med i sådana sammanhang där man diskuterar elevers känsliga uppgifter. Och man kan inte be att en praoelev eller förälder skriver under ett papper om tystnadsplikt. Tystnadsplikt har bara den som är anställd, uppdragstagare eller på liknande grund är kopplad till skolmyndigheten, inte för den som tillfälligt finns där vid auskultation eller besök.

Hälsningar från Staffan