Till Frågor & svar

Observationer i klassrum- vilka regler gäller?

19 mars, 2019

Fråga:

Hej!
Jag undrar vilka regler som gäller för elevhälsan och skolsköterskan kring observationer i klassrummet. Kan de komma in och observera klasser och enskilda elever utan vårdnadshavares tillstånd?
Frågvis


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Frågvis, 
Jag har tidigare svarat på en fråga om huruvida en psykolog kan observera enskilda elever i ett klassrum utan vårdnadshavares samtycke. Samma svar gäller ifråga om en skolsköterska eller skolläkare, eftersom samtliga tillhör hälso- och sjukvården. För övrig elevhälsa bedömer jag att det, inom ramen för deras arbetsuppgifter och vid behov, är möjligt att observera enskilda elever i en klass. Sker detta t.ex. i en utredning om kränkande behandling eller inför eventuellt utarbetande av ett åtgärdsprogram är det i hög grad rimligt att vårdnadshavare informeras av t.ex. en specialpedagog eller kurator om att ett barn har observerats. 

Det finns inget hinder för någon i elevhälsan att finnas med i en klass för att allmänt se hur en klass fungerar. Men skulle enskilda barn observeras måste befattningshavare som tillhör hälso- och sjukvård vara försiktiga, eftersom de då kan sägas genomföra sådant som måste betecknas som en undersökning inom ramen för sina hälso- och sjukvårdsuppdrag. 
Här finns en länk till mitt tidigare svar. https://www.elevhalsan. se/staffan/observation-i- klassrum-av-skolpsykolog- behovs.htm

Hälsningar
Staffan