Till Frågor & svar

19 mars, 2019

Observationer i klassrum- vilka regler gäller?

Fråga:

Hej!
Jag undrar vilka regler som gäller för elevhälsan och skolsköterskan kring observationer i klassrummet. Kan de komma in och observera klasser och enskilda elever utan vårdnadshavares tillstånd?
Frågvis


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Frågvis, 
Jag har tidigare svarat på en fråga om huruvida en psykolog kan observera enskilda elever i ett klassrum utan vårdnadshavares samtycke. Samma svar gäller ifråga om en skolsköterska eller skolläkare, eftersom samtliga tillhör hälso- och sjukvården. För övrig elevhälsa bedömer jag att det, inom ramen för deras arbetsuppgifter och vid behov, är möjligt att observera enskilda elever i en klass. Sker detta t.ex. i en utredning om kränkande behandling eller inför eventuellt utarbetande av ett åtgärdsprogram är det i hög grad rimligt att vårdnadshavare informeras av t.ex. en specialpedagog eller kurator om att ett barn har observerats. 

Det finns inget hinder för någon i elevhälsan att finnas med i en klass för att allmänt se hur en klass fungerar. Men skulle enskilda barn observeras måste befattningshavare som tillhör hälso- och sjukvård vara försiktiga, eftersom de då kan sägas genomföra sådant som måste betecknas som en undersökning inom ramen för sina hälso- och sjukvårdsuppdrag. 
Här finns en länk till mitt tidigare svar. https://www.elevhalsan. se/staffan/observation-i- klassrum-av-skolpsykolog- behovs.htm

Hälsningar
Staffan

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman