Till Frågor & svar

Observera barn- behövs föräldrars godkännande?

7 september, 2011

Fråga:

Hej!
Jag håller nu äntligen på att avsluta min examen och gör en avancerad C-uppsats. Det jag nu undrar är om man behöver föräldrars godkännande vid observation i klassrummet. Det sker inga intervjuer utan endast observation (speciellt av två elever som är 11-12 år). I examensarbetet finns ingen information om barnens namn eller någon information om skolan som kan avslöja vilken skola det är. Det enda som står är i vilket län skolan finns.
Vad säger lagstiftningen/de etiska reglerna? Tacksam för svar!

Mvh Anna Johansson


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Anna,

För att göra en undersökning i en skola måste skolans godkännande finnas. Sannolikt kan det räcka med rektors tillstånd. Det ska naturligtvis framgå vilket syfte undersökningen har och i vilket sammanhang den görs. Du skriver inte på vilken grund just två barn särskilt ska studeras. Handlar det om två specifika barn, utsedda redan från början, bedömer jag att vårdnadshavarna måste informeras för att få klart för sig att deras barn utsätts för studier. Jag antar att du också vet barnens namn och sannolikt får du också på olika sätt insyn i förhållanden av socialt eller annat slag som kan vara känsligt och därmed sekretesskyddat. Via offentlighets- och sekretesslagens regler om ett förbehåll (OSL 10:14) om att inte föra uppgifterna vidare skulle du kunna bindas med tystnadsplikt kring det känsliga du eventuellt får veta om enskildas personliga förhållanden.

Bäst är att presentera hela upplägget av undersökningen för skolledningen. Sedan får den avgöra om undersökningen kan genomföras och på vilka villkor detta kan ske. Det kan även vara lämpligt att därefter gå ut med information till föräldrarna till klassens barn om att en undersökning görs och dess syfte.

Hälsningar från Staffan