Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Oeniga vårdnadshavare vid skolval

30 januari, 2024

Fråga:

Hej,

Hej Staffan! Du var hos oss i kommunen och jag hade god behållning av ditt föredrag. Tack! Nu har jag en fråga. Vi har en elev där den ena vårdnadshavaren vill söka en skola som den andra vårdnadshavaren inte vill. De båda vårdnadshavarna är alltså oense om skolvalet.

Hur ska man tänka?

Vänligen E J

Svar:

Hej EJ
Din fråga är mycket aktuell, inte minst när vårdnadshavare separerar och bor på olika håll och där den ena vill ha sitt barn gående i en skola nära sig.

För 15-20 år sedan fattade Justitieombudsmannen (JO) beslut i flera sådana fall och klargjorde vad som gäller. Jag bifogar ett par av JO:s avgöranden. Regeln är att båda vårdnadshavare måste höras innan ett beslut fattas om vilken skola barnet ska gå i. Dessutom måste skolan noga ta reda på om det finns flera vårdnadshavare mer än den som ansöker om skolplats för sitt barn.   .

Hälsningar
Staffan

Se besluten via dessa länkar: Se särskilt på avsnitten ”Bedömning”.