Till Frågor & svar

Offentlighet- vad gäller för en journalist?

12 juni, 2019

Fråga:

Jag har en fråga gällande offentlighetsprincipen. När det gäller frånvaro har jag förstått att det är offentlig handling vid en skolmyndighet, likaså gäller det för åtgärdsprogram. Om en journalist vill hämta ut alla dessa uppgifter för en hel skola har denne då möjlighet att göra det? Har denna även rätt att få ut klasslistor? Har denna journalist sedan rätt att använda detta i mediala sammanhang eller på sociala medier?
Vad är förenligt med offentlighet och sekretesslag samt med GDPR?
Med vänliga hälsningar
Funderaren


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Funderaren,
Trevlig fundering tycker jag. Allt som är offentligt kan begäras ut av vem som helst. Det betyder att en journalist har samma rätt att från t.ex. en skolmyndighet få ut allmänna offentliga handlingar som vilken annan medborgare som helst. Klasslistor är också som huvudregel offentliga men uppgifter kan ibland behöva skyddas med stöd av en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen-  23 kap 2 § 3 st. Jag ger ett par exempel på detta i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, ny sjunde utgåva i juni 2019.
Journalisten och massmediaföretaget kan sedan använda sig av dessa uppgifter vid publicering men med hänsyn tagen till det pressetiska regelverk som finns. 
Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier kan använda personuppgifter på i samma sätt som tidigare. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder eller text. Det betyder också att personuppgifter kan publiceras på samma sätt som före 25 maj 2018, då PuL gällde. Läs mer om detta här  https://www.sjf.se/ aktuellt/201805/journalistik- och-gdpr-vad-galler 
Hälsningar och skön sommar önskar

Staffan