Till Frågor & svar

OSL 25 kap 13 a §- behöver ett samtycke först sökas?

19 mars, 2019

Fråga:

Hej! Jag har en fråga om OSL 25 kap. 13 a §. Enligt vad jag har läst på elevhalsan.se så menar Staffan Olsson att man från EMI måste fråga vårdnadshavare om tillåtelse att lämna ut sekretessuppgifter först, och vill vårdnadshavare inte det kan paragrafen ändå användas. Vår skoljurist säger att det inte står så i lagen utan man kan lämna ut om det behövs. Hur ska vi veta vad som gäller?
Åsa


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Åsa,
En lagtext ska inte tolkas innan man först har studerat förarbetena, det vet varje jurist. Läser man skollagspropositionen 2009/10:165 och bläddrar fram till sidan 615 så sägs bl.a. följande om den bestämmelse du nämner:
”I första hand ska skolpersonalen sträva efter att få samtycke till att sådana uppgifter lämnas. Först när detta inte är möjligt aktualiseras tillämpning av den föreslagna bestämmelsen om sekretessgenombrott.”
För mig är detta en mycket tydlig skrivning. Jag står alltså, med regeringens stöd, fast vid min tidigare uppfattning.

Hälsningar
Staffan