Till Frågor & svar

Polis önskar kopior av shv-journal för att identifiera avliden elev – vad gäller?

31 januari, 2020

Fråga:

Hej!
Vad gäller angående sekretess då polisen ber att få kopior på skolhälsovårdsjournaler för att identifiera en avliden elev? Eleven som var en nyanländ ensamkommande ungdom hade bott i Sverige i fyra år. Hen hade inga anhöriga i Sverige. Han förolyckades utomlands . Behövs det något godkännande?
M


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej M,
När en patientjournal begärs utlämnad ska för det första en menbedömning göras, för det andra avgöras om någon sekretessbrytande bestämmelse vid eventuellt konstaterad sekretess finns  som bryter igenom denna.
Sekretess gäller som huvudregel även för förhållanden om en avliden person samt för närstående till en avliden. I det fall du nämner finns dock inte några kända efterlevande som skulle kunna drabbas av ett utlämnande. Huvudregeln är då att er bedömning ska ta hänsyn till om uppgiften som begärs utlämnad  kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Då ska uppgiften inte lämnas ut. 

Detta innebär att det mesta därför talar för att de uppgifter ni har till stöd för identifiering av den avlidne eleven/patienten kan lämnas ut. Har ni andra uppgifter utöver de som fordras för identifiering ska dessa inte utlämnas. 

Staffan har tidigare svarat på en liknande fråga, följ länk ”Lämna ut journaluppgifter till SÄPO och polis”

 

Hälsningar
Staffan Olsson