Till Frågor & svar

Post till skolhälsovården under semesterperioden

23 augusti, 2009

Fråga:

Hur länge kan skolhälsovårdens post ligga oöppnad under t.ex semesterperioden och vilken lag reglerar detta??
/Kristina
skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej K
Post till skolan får inte ligga oöppnad utan ska öppnas samma dag som den kommer in till myndigheten. Detta framgår av offentlighets-och sekretesslagen 5:1 (lagen gäller från 1 juli 2009) där det sägs att ”en allmän handling ska registreras så snart den har kommit till eller upprättats hos en myndighet, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse.” Visserligen behöver inte handlingar som fogas till patientjournalen registreras men posten kan ju innehålla annat. Dessutom är det ju viktigt att patienten själv skyndsamt ska kunna ta del av de handlingar som gäller denne och det kan man inte om posten ligger oöppnad. Samma regel gäller för den post som kommer via nätet eller på annat sätt.

I tryckfrihetsförordningen 2:12 sägs dessutom att ”en allmän handling ska på begäran genast eller så snart det är möjligt tillhandahållas den som så begär för genomläsning eller i form av kopia att ta med sig. ” Det kan man inte göra om posten ligger oöppnad. Normalt gäller ju sekretess för den medicinska insatsens inkomna posthandlingar men det kan man inte säkert veta förrän posten har öppnats. Jag kan tillägga att det i förvaltningslagens paragraf 6 finns bestämmelser om serviceskyldighet och i samma lag bestämmelser om överklagande av beslut. Det innebär att tre olika lagar är intressanta i den fråga du ställer. Jag vill också påminna om det svar jag tidigare har lämnat vid  Elevhälsan om postöppning. Läs svaret här

Hälsningar från Staffan