Till Frågor & svar

Post till skolsköterskan adresserades till kansliet och öppnades av obehörig

28 september, 2015

Fråga:

Hej!
Arbetar på ett naturbruksgymnasium där kansliet gjort om layout på inhämtande av tillstånd för överföring av skolhälsovårdsjournaler. Då har blanketten fått en sidfot så journalerna adresserats till kansliet, varpå en tjänsteman öppnat ett brev som innehöll en skolhälsovårdsjournal. Har varit helt ovetande om att ny blankett har skickats ut till föräldrar då detta görs centralt. Bör en lex Maria göras?

Med vänlig hälsning
från en uppriven skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej skolsköterska!

Annan personal än den som arbetar vid elevhälsans medicinska insats ska inte öppna de försändelser som är ämnade för sköterska och läkare. Jag har tidigare svarat på frågor om postöppning vid  tre tillfällen, dessa svar hittar du efter det svar jag nu ger. Om dessa handlingar adresseras så att de sänds till expeditionen bör detta ändras.

Jag bedömer inte att detta handlar om en lex Maria-rapportering enligt patientsäkerhetslagen. Däremot är det viktigt att du och annan personal inom den medicinska elevhälsan är delaktiga när det gäller hur journalerna ska adresseras. Rimligt är att de adresseras till er och inte till expeditionen. Risken är annars stor att sekretess bryts och att känsliga patientuppgifter röjs för den personal som inte utan samtycke ska få del av dem.

Ta upp detta med verksamhetschefen och gör en avvikelserapportering. Därefter bör rutiner ändras så att patientsäkerheten garanteras genom att försändelser till skolsköterska/skolläkare kommer direkt dit utan att mellanlanda på expeditionen.

Hälsningar från

Staffan 

Följ länken Här kan du läsa fyra andra frågor om postöppning som Staffan har svarat på.