Till Frågor & svar

Postöppning till EMI

29 november, 2016

Fråga:

Jag ser att Staffan Olsson svarat på frågan jag är ute efter flera gånger men jag undrar om det finns några hänvisningar i lagen som vi kan använda oss av när vi vill påvisa att vi har rätt att säga till en rektor eller annan icke medicinsk elevhälsovårdspersonal att INTE öppna post som är adresserad till oss? Staffan hänvisar till ett svar sen 2004, finns det nyare svar?

MVH
Maria B


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej Maria,

Den här frågan har jag som sagt svarat på flera gånger. Något nytt i lagstiftningen har inte tillkommit. Elevhälsans medicinska insats är att se som en egen och självständig verksamhetsgren i skolan, oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola. Om någon som inte tillhör den verksamhetsgrenen öppnar posten kan detta vara inte bara olämpligt utan även olagligt, eftersom mycket känslig hälso- och sjukvårdsdokumentation , t.ex. en patientjournal, då röjs för obehöriga och utomstående. Skulle en medicinsk chef öppna posten, t.ex. en chef för elevhälsan, är detta tillåtet. På samma sätt skulle en kanslianställd, som biträde till sköterskan och/eller läkaren, kunna öppna posten i extrema sitiuationer, eftersom ett biträde har samma tystnadsplikt och sekretess som den hen biträder. Denne ska då lämpligen underteckna en sekretessförbindelse, där sekretessen tydliggörs gentemot annan personal på skolan.

En administrativ chef, t.ex. en rektor, leder arbetet men har inte behörighet att öppna post för en skolsköterska eller skolläkare. Oftast finns nog möjlighet att med kort dröjsmål låta sköterskan eller läkaren själv öppna sin post. Den posten, liksom annan post till skolan, måste alltid snabbt öppnas för att klargöra innehållet och för att göra inkomna allmänna handlingar tillgängliga och möjliga att begära utlämnade.

Att obehörigt öppna annans post är ett brott som benämns ”intrång i förvar” och som finns reglerat i BrB 4 kap. 9 §.

Hälsningar från Staffan

Läs frågan som hänvisas till i frågan

Läs fler frågor angående postöppning som Staffan har svarat på