Till Frågor & svar

Skolsocialt arbete

Problematisk frånvaro och nu skolavslutning

8 juni, 2023

Fråga:

Hej Sofi och Sara!

Vi är en elevhälsa för en skola på F-9 som undrar hur vi kan tänka kring elever som har problematisk frånvaro och som inte har varit i skolan på hela terminen när det gäller skolavslutningen?

Svar:

Hej,

De här eleverna känner ofta stor stress, skuld och skam för att man inte kunnat vara i skolan och ett lov innebär ofta en stor lättnad för hela familjen då förväntningarna och pressen släpper. Det är dock viktigt att alla elever, oavsett hur skolgången sett ut, får ett bra avslut på läsåret. Särskilt viktigt är det för de elever som av olika anledningar inte kunnat vara i skolan och istället varit hemma. Det ger dem en bättre skolanknytning och ökar möjligheten att de kommer tillbaka när höstterminen börjar igen. 

Alla behöver få känna att de tillhör skolan och klassen och därför bör alla så klart få en inbjudan. För några elever kan det underlätta att närvara om de är förberedda på vad som ska hända under dagen. Andra kanske hanterar en enskild avslutning i skolans lokaler eller någonstans i närheten. Om ett personligt möte är svårt att få till kan en hälsning via sms eller en video betyda mycket. Det viktigaste är att det är personligt och ärligt. Här har ofta mentor ett stort ansvar och en viktig roll där relationen till eleven är en viktig nyckel. Som elevhälsa behöver vi påminna om detta i samband med längre lov, vikten av att vi inte får glömma de elever som har problematisk frånvaro. 

Lycka till!

/Sofi och Sara