Till Frågor & svar

Psykologutredning- mor vill inte att bonusmamman deltar vid återgivning av resultatet

22 juni, 2017

Fråga:

Hej!
Jag håller på med en utredning av en elev som är 14 år. Föräldrarna är skilda. Pappan är omgift. Eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna.

Inför återgivningen av resultaten har mamma mycket bestämt sagt ifrån att jag inte får prata med bonusmamman om utredningen. Pappa tycker att det är jätteviktigt att bonusmamman också får vara med på återgivningen. Men mamma vägrar. Jag har pratat enskilt med eleven som själv tycker det är bra om bonusmamman är med, eftersom han ju bor där halva tiden. Vi har diskuterat olika lösningar – jag kan t.ex ha återgivningar enskilt med dem om det känns jobbigt att vara tillsammans. Har försökt hitta svar kring sekretess men inget som riktigt stämmer in på detta dilemma. Om pappan vill ha en egen återgivning och han tar med sig bonusmamman, vad gör jag då? Och vad kan jag säga till mamman om vad som gäller?

Hälsningar
skolpsykologen M


Svar:

Denna fråga skickades både till Staffan Olsson och Gunilla Carlsson-Kendall

Svar från Staffan Olsson

 (Svaret uppdaterat 2019-11-07)

Hej M,

För att en psykologutredning alls ska kunna göras krävs samtycke från båda vårdnadshavarna. En flicka 14 år måste förstås själv samtycka till att utredningen görs, eftersom en skolpsykolog inte kan utreda mot patientens vilja.

Mamman vill inte att bonusmamman involveras och informeras. Min bedömning är då att återgivningen måste ske enbart till de båda vårdnadshavarna, tillsammans eller var och en för sig. Det pappan sedan kan göra är förstås att själv informera sin hustru i alla delar av utredningen precis som han själv önskar. Han kan även prata öppet med sin nya hustru om sin förra fru och om dotterns situation där.

Psykologen måste alltså ta hänsyn till sin sekretess och tystnadsplikt i förhållande till en bonusförälder, när den ena av vårdnadshavarna motsätter sig att denne informeras.

Hälsningar
Staffan

Svar från Gunilla Carlsson-Kendall

”Den här frågan illustrerar ett dilemma man kan hamna i, då vårdnadshavarna inte kommer överens. Konflikten spiller över i andra situationer och som vårdgivare med uppdraget att göra det bästa för barnet, ser man att barnets intresse inte kommer i första hand. Detta innebär antagligen fler besvärliga situationer för barnet än denna. Jag tror att det kan vara viktigt att se att dilemmat för psykologen i detta fall har att göra med att föräldrarna inte lyckats lösa sin konflikt och att psykologen därför blir indragen i den. Det är viktigt att man håller sig till den formella principen då det faktiskt inte går att handla på ett sätt som tillfredsställer alla parter i den här situationen. Det innebär att man tydligt får klargöra att man kan ge information till vårdnadshavarna – tillsammans eller var för sig om de så önskar. Om bonusföräldern kommer med på samtalet kan detta därför inte genomföras. Precis som Staffan skriver har båda föräldrarna all rätt att berätta vidare för sina respektive, dela skriftlig information och så vidare. Om man vill underlätta förståelsen, som psykolog, kan man se till att vara generös med relevant skriftlig information. Konflikten mellan vårdnadshavarna behöver lösas i något annat sammanhang än detta.”
Trevlig sommar!
Vänliga hälsningar
Gunilla