Till Frågor & svar

Publicera personliga uppgifter om föräldrar på anslagstavla

2 december, 2019

Fråga:

Hej!
Pedagoger på min sons förskola har skickat ut en bok som vi föräldrar skulle fylla i om vad vi har för arbete och vad vi gör på en arbetsdag. De har sedan samtalat om det i barngruppen. Därefter har de tagit bladen som vi skrivit på, laminerat dem och satt upp på väggen i hallen tillsammans med barnens bild så att alla som kommer till förskolan kan se. Förskolan säger att det är på grund av att barnen ska få lära sig om olika yrken. Men jag tror snarare att de har det som en undanflykt för att kunna ta reda på mer om föräldrarnas arbeten och skvallra om det (har tyvärr arbetat på förskolor där det pratas så). Oavsett syfte, får man göra så? Jag skulle själv inte tyckt om det när jag var barn för min pappa var förtidspensionär.

Vänliga hälsningar från en förälder


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej du förälder,
Det fordras ett samtycke från föräldrar för att man ska kunna publicera personliga uppgifter om dem eller deras barn på vanliga eller digitala anslagstavlor. Att personalen har pratat om det ni har skrivit i barngruppen är ingen ursäkt för att sedan sätta upp dokumentationen så att den blir läsbar för alla.
Enskilds personliga förhållanden skyddas i förskolan av en stark sekretess och tystnadsplikt. Skyddet finns i kommunala förskolor i offentlighets- och sekretesslagen 23:1 och för en fristående förskola i skollagen 29:14, st. 1. Personalen skulle ha frågat er om samtycke inför publicering och då hade säkert flera föräldrar sagt nej. Någon kan ju t.ex. vara arbetslös eller ha ett yrke man inte vill skylta med och detta måste respekteras. Via sin arbetslöshet eller sitt yrke värderas ofta människor. Att publicera era föräldrauppgifter utan samtycke kan vara ett brott mot tystnadsplikten.

Ta alltså upp detta med förskolans rektor och visa gärna mitt svar.

Jag kan tillägga att samma regler gäller även i skolan trots lärares mindre stränga sekretess där.

Hälsningar
Staffan