Till Frågor & svar

16 februari, 2008

Räcker det med att en förälder undertecknar?

Fråga:

Räcker det med att en förälder undertecknar ett formulär där frågan gäller att få tillstånd till att få vaccinera en elev?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-18)

Att vaccinera sitt barn är ett erbjudande, något tvång finns inte. När barnet kommer upp i tonåren kan barnet många gånger själv ta ställning till om huruvida hon/han ska vaccineras.

När barnet är yngre är det vårdnadshavarna som gemensamt bestämmer över sitt barn. Skulle en vårdnadshavare samtycka och den andra motsätta sig vaccination för ett yngre barn är det min uppfattning att vaccination inte ska ges. JO har även uttalat sig om detta ifråga om svininfluensevaccination (dnr 6626-2009). Då bör sjukvårdspersonalen kontakta den andra vårdnadshavaren för att efterfråga orsaker till att denne motsätter sig en vaccination. Skulle det då framkomma omständigheter som gör att det finns en misstanke om att barnet far illa så ska en orosanmälan göras dit.

  

  

 

 

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman