Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Räknas detta som enskild undervisning i anpassade grundskolan?

9 november, 2023

Fråga:

Hej Gudrun!

Jag var på ditt fantastiska webbinarie för drygt ett år sen. Jag har en liten undran och tänkte att jag chansar på att maila dig och se om du har möjlighet att svara.

Vi har en elev åk 8, på anpassad grundskola som själv väljer att efter genomgång gå in i ett annat rum för att tillsammans med personal arbeta vidare med uppgiften. Detta gör eleven i stort sett varje lektion. Eleven har en arbetsplats i stora klassrummet men gör detta aktiva val själv då han vill ha det så avskärmat som ett rum ger. Det finns skärma i klassrummet och alla anpassningar som behövs i en anpassad grundskola men eleven har alltid föredragit jobbstunder i eget rum. Då eleven aktivt själv väljer detta är det ändå så att ett åtgärdsprogram ska skrivas eftersom mycket av tiden läggs i ett annat rum? Som jag skrev innan så är alltid en personal med där då det finns möjlighet till det. 

Med vänlig hälsning,
Malin


Svar:

Hej Malin,
och stort tack för din positiva återkoppling kring webbinariet.

Toppenbra att du i din fråga även anger att ni erbjuder era elever många olika former av anpassningar i klassrummet för att möta deras olika behov och förutsättningar. 

Att en elev kan vara i behov av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande stöd kan uppmärksammas av såväl skolpersonal, som eleven och/eller vårdnadshavare. Vi ska då utreda om eleven kan vara i behov av särskilt stöd och i så fall upprätta ett åtgärdsprogram. I denna process, både i utredningen och vid val av åtgärder, bör eleven (utifrån sin förmåga) och vårdnadshavarna få vara reellt delaktiga. Utifrån det du skriver så tolkar jag det som att ni verkligen har låtit eleven få vara reellt delaktig i vilket stöd som bäst gynnar honom (i alla fall på kort sikt). Eftersom eleven får sin undervisning en betydande del av sin skolvecka ensam i ett rum med en pedagog så räknas detta som en ingripande form av särskilt stöd vilken benämns ”enskild undervisning”. Ni bör med andra ord göra en utredning av elevens behov av särskilt stöd och därefter dokumentera denna åtgärd i åtgärdsprogrammet. Denna ingripande stödåtgärd beslutas av rektor. 

Eleven kanske inte förstår konsekvenserna på lång sikt (utifrån måluppfyllelse och även senare i livet) av att sitta ensam med en pedagog under så pass stor del av sin skolvecka. Därför är det extra viktigt att ni vid utvärderingar av åtgärdsprogrammet aktualiserar detta. Är det möjligt att hitta fler stunder då eleven kan vistas i klassrummet; fler lugna stunder och/eller andra sätt att ”intryckssanera” i klassrummet? Är det möjligt att en eller två andra elever följer med till det separata rummet? 
Jag vill i sammanhanget också nämna att de mer ingripande formerna av särskilt stöd bör dokumenteras juridiskt korrekt. Du hittar sådana konkreta exempel i min e-bok ”Vägledning för anpassade grundskolan – Från att ge ledning och stimulans till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”. Se elevexemplet med åtgärdsprogram för eleven ”Bex” åk 1 sidan 55, ”Monir” åk 7 sidan 82 samt bilaga 5c. Jag ger också flera exempel i den av mina åtta förinspelade föreläsningar som gäller specifikt för er målgrupp ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i anpassade grundskolan”.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!