Till Frågor & svar

17 februari, 2016

Räknas studiehandledning alltid som särskilt stöd?

Fråga:

Hej! Måste man göra en utredning och ett åtgärdsprogram för att en elev ska ha rätt till studiehandledning på sitt modersmål?


Svar:

I och med lagändringen om extra anpassningar den 1 juli 2014 så bör vi numera använda samma resonemang när det gäller studiehandledning som när det gäller specialpedagogiska insatser. Är de av mer tillfällig och begränsad art så kan det räknas som extra anpassning. Oftast är ju studiehandledning en mer varaktig åtgärd och då räknas det som särskilt stöd. Studiehandledningen kan påbörjas innan utredningen om elevens behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram har hunnit utarbetas.