Till Frågor & svar

1 september, 2021

Rättsmedicin begär ut patientjournal – vad gäller?

Fråga:

Hej!

Jag undrar om ni vet vad som gäller om Rättsmedicin begär ut journaler på myndig person över 18 år. Ska jag bara skicka allt jag har i journalen eller är det speciella delar de vill åt? Behövs något medgivande från anhöriga? För förtydligande gäller det en avliden person där obduktion ska genomföras. Tacksam för svar.

Mvh S B, skolsköterska Ö-skolan

Svar:

Enligt patientdatalagen 6 kap. 15 § p.3 är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att på begäran lämna ut de uppgifter som behövs för en rättsmedicinsk undersökning. Bäst är att fråga dem vilken information de behöver och därefter lämna ut denna. Typiskt obehövliga uppgifter ska inte lämnas ut. Kopiera alltså de uppgifter man efterfrågar och anteckna detta i den avlidnes journal.

Inget medgivande behövs av anhöriga, eftersom detta handlar om en uppgiftsskyldighet.

Hälsning
Staffan

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman