Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Rektors samtal med 7-årig elev helt utan vårdnadshavarens godkännande

2 november, 2022

Fråga:

Hej!

På en anonym skola så träffar rektorn en 7-årig elev för samtal. Tydligen helt utan vårdnadshavarens godkännande, medgivande och antagligen utan vårdnadshavarens kännedom om att mötet/träffen med denna minderåriga elev existerar. Med detta möte så noteras det om elevens psykiska ohälsa och destruktivt beteende som om denna rektor är utbildad inom barn och ungdomspsykiatrin.
Är detta helt okej eller lagligt att utföra dessa ärenden som rektor?

E

Svar:

Hej och tack för fråga,

om det är som du skriver att ett samtal har gått till på detta sätt så är det inte rimligt. När skolan tänker ha ett ingående samtal med ett litet barn om disciplinära eller hälsoförhållande ska barnets vårdnadshavare först ha kontaktats och ha en möjlighet att vara med eller t.o.m. kunna tacka nej till samtalet.  Samma förhållande gäller för elevhälsopersonalen. Att ett litet barn självmant söker en av elevhälsans befattningshavare för ett kort samtal är helt i sin ordning. Men när samtalet visar sig handla om känsliga förhållanden ska vårdnadshavare kontaktas för att kunna delta tillsammans med sitt barn. 
Mitt svar bygger alltså på att de förhållanden du beskriver är de som faktiskt har förevarit. Jag vill inte säga att förfarandet bryter mot lagen utan att det snarare är klart olämpligt och dessutom okunnigt. Vårdnadshavarens rätt måste alltid beaktas. 

Hälsningar från
Staffan