Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Rekvirera elevjournal från sjukhus

14 september, 2023

Fråga:

Hej
Har en fråga angående elevhälsans rätt att begära kopior på en elevs sjukhusjournaler.

Min son är myndig = +18 år och har börjat läsa 1:a året på en gymnasieskola där elevhälsan vill att han skriver på ett medgivande vilket han själv inte vill.

Har han rätt att neka skolan utan reprimander? Han äter 2 st .mediciner varav en nattmedicin / propavan och en för högt blodtryck / atenolol vilket han informerat skolan om.

Tacksam för svar

Svar:

Hej,

svaret på din fråga är enkelt- han har full rätt att vägra samtycka via ett medgivande och han får inte på några villkor drabbas av reprimander för detta. 

Jag utgår ifrån att skolsköterskan på den nya skolan kommer att vilja ha samtal med sonen för att ställa frågor om hans hälsa. Dessa samtal är förstås helt frivilliga, hälsosamtal både i grundskola och i gymnasiet är inte obligatoriska att delta i. 

Skulle sonen och du/ni som föräldrar bedöma att samtal med en skolsköterska kan vara viktiga så är det rimligt att sådana sker. Min erfarenhet är att skolsköterskor och skolläkare endast söker sådan information som de bedömer kan gagna en patient/elev.

Hälsningar från Staffan