Till Frågor & svar

Reviderad blankett för Särskild bedömning i förskoleklass

6 november, 2019

Fråga:

Hej,
jag har i dialog med flera speciallärare och specialpedagoger reviderat och förbättrat blanketten för särskild bedömning i förskoleklass, som publicerade här på Elevhälsan den 2019-09-30. Blanketten går nu igenom samtliga indikationer som Skolverket lyfter fram i samband med kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”.


Svar:

I blanketten anges indikationerna nu på ett framåtsyftande sätt dvs. betonar vilka förmågor vi pedagoger behöver fokusera på att utveckla hos eleven. Istället för att det t.ex. står ”Eleven berättar inte ännu sammanhängande, utan använder endast enstaka ord.” står det i blanketten Eleven är i behov av extra stöd för att utveckla förmågan att kunna berätta sammanhängande, med mer än enstaka ord.

Efter alla indikationer finns en ruta i blanketten där vi analyserar och sammanfattar elevens behov av stödinsatser. Även en ruta för utvärdering finns så att vi synliggör resultatet av våra insatser samt för att på ett enkelt sätt ska kunna överföra informationen till mottagande lärare.

Blanketten som publicerades här 2019-09-30 är nu utbytt. Du hittar även den reviderade blanketten GLB F-klass 2022 Särskild bedömning & utvärdering (1).

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman