Till Frågor & svar

"Rum"på lärplattform ,där läggs anmälningar på elever som inte klarar studierna in, synligt för all personal. Är det ok?

27 mars, 2013

Fråga:

Hej!
Vår skola har lagt upp ett ”rum” på en lärplattform, där anmälningar görs när elever av någon anledning inte klarar studierna . Man fyller alltså i ett dokument och lägger i en mapp på plattformen. All personal kan läsa dessa anmälningar även om man inte undervisar dessa elever. Även elever kan gå in och läsa det som berör dem.
Är detta korrekt eller handskas vi vårdslöst med informationen?
MVH B-Å


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej B-Å 
Det är inte lämpligt att ha ett digitalt system som alla lärare på skolan har tillgång till oavsett om man undervisar eleven eller inte- uppgifterna bör endast vara tillgängliga för de lärare och eventuell annan personal som behöver uppgifterna för sitt arbete.

 Att eleverna har möjlighet att läsa uppgifter om sig är helt ok men självklart ska de inte kunna ta del av uppgifter om andra.

Hälsningar från Staffan