Till Frågor & svar

Samordnare har elevers journaler hos sig

13 september, 2015

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolsköterska på en gymnasieskola. Inom denna skola finns en filial för elever som inte är behöriga och som har annan problematik för att kunna gå på ett normal gymnasieprogram. Det är ca 60 elever. Jag är ansvarig skolsköterska för dessa samt resterande 500 eleverna på gymnasiet. Då jag nyligen börjat arbeta här har jag nu upptäckt att samordnaren för dessa 60 elever har deras journaler hos sig i ett arkivskåp. Denna samordnare är ingen medicinskt utbildad person utan är lärare. Vad jag förstår så har föräldrarna till dessa 60 elever skrivit på att lärarna inom denna ”filial” får tillgång till att LÄSA elevernas journaler för att kunna ha en mer samlad bild men även för att hjälpa till med diverse kontakter på socialen osv. Dock gäller denna blankett att man får bryta sekretess och inte att man får ha journalerna någon annanstans än hos skolsköterskan? Känns som att man bryter mot lagen dock vet jag inte vilken… Vore tacksam för hjälp!
/K


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej K,

Det är viktigt att en patientjournal i original förvaras på ett sådant sätt att inte obehörig personal får del av innehållet. Det ska också vara skolsköterskan som förvarar journalerna hos sig, och i varje enskilt fall godkänner ifall någon annan, t.ex. med stöd av ett samtycke, ska få ta del av innehållet.

Det framgår inte av din fråga om det är patientjournalen i original eller i kopia som förvaras hos samordnaren. Rimligen måste det vara en kopia. Skulle patienten själv – gynmnasieeleven – godkänna att kopia tas och förvaras hos en samordnare, är detta möjligt. Det räcker inte, med tanke på elevernas ålder, att deras vårdnadshavare samtycker, om inte eleven är själsligt oförmögen att själv kunna ta ställning. Skulle en kopia med fullt samtycke förvaras hos en samordnare blir det dennes uppgift att i varje enskilt fall bedöma vem/vilka i personalgruppen som ska ha tillgång till innehållet för att kunna ge eleven stöd i ett visst sammanhang.

Det är ovanligt att  samtycke på bred front ges för att en kopierad patientjournal ska få förvaras hos annan än en befattningshavare i hälso- och sjukvården. Risken är stor att uppgifterna kommer att användas mer omfattande än vad som är befogat. Den rimliga lösningen är att kopior inte förvaras så utan att patientjournalen i original a) förvaras hos skolans skolsköterska och b) vid varje enskilt tillfälle delges andra med stöd av ett s.k. informerat samtycke, d.v.s. det ska vara tydligt vad samtycket gäller. 

Skulle du vilja få denna fråga noggrannare belyst än i mitt svar så ta gärna kontakt med Socialstyrelsens upplysningstjänst. Du når dem på SoS hemsida via blankett eller telefon.

Hälsningar från Staffan