Till Frågor & svar

Sekretess

Samtal med bara en vårdnadshavare – vad bör man tänka på?

3 januari, 2022

Fråga:

Hej,

Vi på skolan ska ha ett möte med en vårdnadshavare till ett barn i åk 2, utifrån en utredning av elevs behov av särskilt stöd. Vårdnadshavaren har ensam vårdnad och har en ny partner sedan ett par år tillbaka. Nu har vh mailat och frågat om partnern kan vara med vid vårt möte, det finns ingen särskild anledning given. Spontant känns det inte rätt, med hänsyn till barnets integritet och eventuella känsliga uppgifter som kan tänkas framkomma. Vh har själv möjlighet att delge partnern det som kan vara viktigt för den att veta om utifrån dennes roll i familjen. Men jag vet inte hur det ser ut utifrån ett juridiskt perspektiv med sekretess och liknande, eller blir det en etisk fråga?

Tacksam för din återkoppling och kloka tankar.

Vänliga hälsningar,

M, kurator

Svar:

Hej M,

det är viktigt att samtal med annan än en vårdnadshavare(vh) närvarande utförs på ett riktigt sätt. Skulle en särbo eller sambo delta tillsammans med en vårdnadshavare vid ett utvecklings- eller annat samtal går det bra och det behövs inget samtycke från den förälder som inte är vh. Vh ger ju i detta fall sitt samtycke till att en annan person deltar. Men samtalet får inte handla om känsliga förhållanden som avser den frånvarande föräldern, där gäller tystnadsplikt.

Skulle den frånvarande föräldern också vara vh, behövs inget samtycke från denne, bara man inte vid samtalet röjer uppgifter som kan vara känsliga om/för den frånvarande vh. Samtalet måste alltså i båda dessa fall helt handla om barnet i relation till närvarande vh. Skulle den frånvarande förälderns eller vh:s brister och tillkortakommanden komma upp under samtalet är det lika bra att avbryta eller att, om samtalet ska fortsätta, tydligt säga att det inte är acceptabelt att prata om den som är frånvarande.

Skulle barnet/eleven vara i ålder att själv ha viss bestämmanderätt, från omkring 12 års ålder, och motsätter sig en utomståendes närvaro så bör man ta hänsyn till detta.

Så vill jag svara på din fråga. Inget förbjudet samtal alltså, men var noga med att inte prata om sådant där du har tystnadsplikt i förhållande till den frånvarande föräldern/vh.

Hälsningar
Staffan