Till Frågor & svar

Sekretess

Samverkan med regionen vid covidvaccination

4 oktober, 2021

Fråga:

Hej!

Hej Staffan!

Har en fråga från oss i X kommun inför kommande covid-vaccinationer av barn från 12 års ålder, undrar om du har möjlighet att besvara den?

Västra Götalandsregionen (Västkom) har uppdragit ansvarsområden angående kommande covid-vaccinationer där de lagt på EMI (fast de kallar oss elevhälsan) att insamla hälsodeklarationer och samtycken från vårdnadshavare. Vi ska ansvara för att deklarationerna är korrekt ifyllda och båda vårdnadshavarnas underskrifter finns för att de ska kunna vaccinera när de kommer ut till skolorna. När de kommer ska det liksom bara flyta på i jämnt flöde med elever som ska vaccineras.

Inga vårdnadshavare kommer följa med eleverna vid vaccinationerna som sker på skolorna, däremot kommer ett alternativ finnas för de vårdnadshavare som önskar följa med sitt barn att gå till central vaccinationsplats kvällstid som då Regionen ansvarar fullt ut för utan EMI:s inblandning.

Vår fråga är, hur blir detta med sekretessen när vi i EMI förväntas granska och se till att ofullständigt ifyllda dokument kompletteras. Det är ju regionens journalhandlingar och vi är i kommunen. Vårdnadshavarna har ingen aning om att skolsköterskor ska granska dessa dokument och hantera dem.Till detta kommer ju också och att vi i EMI även förväntas granska hälsodeklarationerna då barnen inte kommer ha med sig några vårdnadshavare vid vaccinationen. Så det är inte bara underskrifter på vaccinationsmedgivandet som ska granskas och kontrolleras av oss utan då även hela hälsodeklarationen.

Vi ställde frågan till Regionen men svaret vi fick var ej tillräckligt, de sa bara att vi skulle göra som vi brukar vid vaccinationer. Men det är ju en annan sak då det är våra egna blanketter och dokument som vi har i bas-vaccinationsprogrammet där vi är vårdgivare.

Hoppas du förstår vår fråga.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

A

Skolsköterska

Svar:

Hej A och tack för en spännande och klok fråga,

Som du skriver handlar detta om två olika sjukvårdsmyndigheter- regionen och kommunen- och sekretess gäller ju dem/er emellan, det står helt klart. Frågan blir då om en uppgift av detta slag- om huruvida en eller två vh har fyllt i uppgifterna- omfattas av sekretess eller inte. Min uppfattning är att de gör det och att det därför av en vårdnadshavare (vh) kan kännas jobbigt att bli kontaktad av skolans EMI för en förfrågan om vaccinationssamtycke.

Det är alltså tveksamt om ni har behörighet att hämta dessa uppgifter- sekretess kan gälla. En möjlighet är ju att regionen själv lämnar ut uppgifter till er om vilka vh det gäller, till respektive skola eller till någon hos er som kan fördela den informationen till respektive sköterska på viss skola där eleven går. Då sker utlämnandet på deras ansvar och efter deras bedömning. Ni som tar emot är inte ansvariga. Skulle ni själva hämta ut måste ni ha fått ett skriftligt besked av ansvarig tjänsteman i regionen som bekräftar att ert hämtande av uppgifter enligt deras bedömning sker lagenligt.

Så tänker jag. Hör gärna av dig igen, detta är en intressant och mycket aktuell fråga.

Hälsning
Staffan