Till Frågor & svar

Samverkan mellan skola och socialtjänst

12 oktober, 2009

Fråga:

Samverkan mellan myndigheter som tex skolan och socialtjänst- har vi olika sekretesser? Om vi får medgivande från vårdnadshavare- har vi då i skolan samma rätt att få ta del av uppgifter som socialtjänsten har att få ta del av våra uppgifter eller har de ändå inte rätt att ge oss information av hur utredningen fortlöper? Hur brukar ett samarbete se ut när skolan anmäler att ett barn far illa? Föräldrarna har kontakt med skolhälsovården och de vill att vi ska vara delaktiga i processen.
N


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej N!

Precis som du antar så gäller sekretess som huvudregel i samverkan mellan socialtjänst och skola/förskola, när ett barn utreds. Men det bästa sättet att skapa samverkan är via ett medgivande (samtycke) från vårdnadshavarna. I lagstiftningen sägs att socialnämnden ska arbeta för att få tillstånd en samverkan med andra, t.ex. skolan. Och finns ett uttryckligt önskemål från hemmet om er medverkan så måste enligt min mening socialnämnden ta hänsyn till detta genom att bjuda in er till möten med hemmet. Önskemålet om samverkan bör också skrivas in och tas hänsyn till i den utredningsplan som upprättas vid socialnämnden och som klargör hur utredningen i ett enskilt fall ska genomföras.

På de flesta håll i landet utreder socialnämnderna numera enligt systematiken BBIC (Barns behov i centrum) Den ska bl.a. leda till bättre kontakter i trepartsmöten mellan anmälare, familj och socialtjänst.

Det är för socialtjänsten en idealisk utredningssituation när en familj själv önskar att andra myndigheter ska vara informerade och delaktiga, när ett barn riskerar att fara illa eller far illa. Ett sådant önskemål ger utredningen en fin skjuts framåt. Genom samtycket skapas full insynsrätt för er i alla delar familjen så önskar.

Om allt detta, även om BBIC, skriver jag i nya sjunde utgåvan av min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utgiven på Studentlitteratur 2019. Läs särskilt kapitel 13 om anmälningsplikt.

Numera gäller dessutom att en anmälare ska kunna begära ett möte med socialnämnden, som även till det mötet ska försöka inbjuda familjen, vars barn blivit anmält. I ert fall skulle det kunna innebära att ni och familjen vid detta möte uttrycker en gemensam uppfattning om behovet av att skolan görs delaktig. Ett sådant önskemål kan socialtjänsten inte bortse ifrån.

Hälsningar från Staffan