Till Frågor & svar

Särskild bedömning i förskoleklass

30 september, 2019

Fråga:

Jag jobbar inom förskoleklass och vi har precis börjat göra Skolverkets obligatoriska kartläggning i förskoleklass. När det finns indikationer så ska ju en särskild bedömning göras. Vad är det? Ska den dokumenteras på blanketten för utredning av särskilt stöd?
Tacksam för svar!
Anna


Svar:

Hej Anna,
och tack för din fråga. Precis som du skriver så ska en särskild bedömning göras när det vid kartläggningen i förskoleklass har framkommit indikationer på att eleven kan vara i behov av stödinsatser för att kunna uppnå kunskapskraven i senare årskurser. Den särskilda bedömningen ska genomföras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

I skolverkets frågor & svar tydliggörs skillnaden mellan särskild bedömning, utredning om särskilt stöd och pedagogisk utredning. Ordet särskild, i särskild bedömning, markerar att bedömningen har ett bestämt samband med de obligatoriska materialen som ingår i garantin för tidiga stödinsatser. Läs gärna Skolverkets hela svar till frågan: Vad är skillnaden mellan särskild bedömning, utredning om särskilt stöd och pedagogisk utredning?”

Slutsatserna i de särskilda bedömningarna kan variera. För många elever räcker det med att sätta in extra anpassningar. Slutsatsen kring andra elever, med ett flertal indikationer, kanske blir att även en utredning kring särskilt stöd behöver göras eftersom svårigheterna verkar vara av mer omfattande och/eller varaktig karaktär.

Det finns inga bestämda krav på formen för hur den särskilda bedömningen ska dokumenteras. För att underlätta ert arbete har jag utarbetat en blankett som helt utgår från Skolverkets indikationer i Hitta språket och Hitta matematiken. Blanketten kan du ladda ner här.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman