Till Frågor & svar

Särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar

1 juni, 2020

Fråga:

Hej Gudrun!
Det gäller åtgärdsprogram. Om några elever i en klass får extra matematikstöd av en resurslärare, Kan det stå som en särskild åtgärd i ett åtgärdsprogram? Jag är själv är tveksam men tror nog att det hade kunnat ”slinka igenom” eftersom det bara gäller vissa elever.
Med vänliga hälsningar,
Stefan


Svar:

Hej Stefan,
och tack för din fråga.

Det går inte att svara ja eller nej direkt på den frågan utan det beror på vad utredningen av elevs behov av särskilt stöd har kommit fram till. Låt mig ge några exempel. 

För elev A finns en utredning av elevens behov av särskilt stöd. I utredningens andra del dvs. i den pedagogiska bedömningen framkommer att eleven är i behov av mer omfattande och varaktigt behov av matematikstöd. Då kan detta stå med som en åtgärd i åtgärdsprogram. Ex. Åtgärd: Matematikstöd (och sedan konkretiserar ni i en mening vad det stödet handlar om, så att åtgärden är kortsiktig och utvärderingsbar). Omfattning: 3 X 40 minuter/vecka. Ansvarig: Resurslärare Julia Svensson. 

För eleven B finns ingen utredning av elevs behov av särskilt stöd. Här bedömer skolan att det bör räcka med matematikstöd 2 X 40 min/vecka under några månader. Eleven B går tillsammans med eleven A till resursläraren men för eleven B räknas då detta som en extra anpassning.

För eleven C finns inga som helst svårigheter i matematik, tvärtom. Eleven C presterar bra i matematiken, men tycker om att få gå med till resursläraren vilket också föräldrarna är positiva till. Eleven C har en god inverkan på arbetsmotivationen för både elev A och B så även skolan ser fördelar med att C går 2 X 40 min per vecka till resursläraren under en termin. För eleven C är detta ”stöd” varken särskilt stöd eller extra anpassning. 

Eleven D har en teoretisk särbegåvning inom bl.a. matematik. Klassläraren bedriver en god differentierad undervisning med klassen där eleven D ges möjlighet både till acceleration och till fördjupning inom mer avancerade moment. Eleven D får också möjlighet att komma till resursläraren några pass i veckan för att få spetsundervisning. Inte heller för eleven D är denna insats en form av extra anpassningar eller särskilt stöd, utan en form av extra utmaningar. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman