Till Frågor & svar

Särskilt stöd inom gymnasieprogrammet

6 april, 2020

Fråga:

Hej Gudrun!
Jag har en fråga angående särskilt stöd på gymnasiet.
Vi har en elev som läser Teknikprogrammet och läser ju då den svåraste matematiken. Han har under hela grundskoletiden kämpat med matematiken och fick betyget E i sommarskolan. Han klarar inte matematiken på gymnasiet och även fysiken är tuff. Han behöver mycket stöd för att ens klara de enklare mattekurserna. Jag vill egentligen bara ha en bekräftelse på det jag redan vet. Visst är vi skyldiga att ge honom det stöd han behöver trots att han skulle kunna välja ett annat program med enklare matematik? (Det vill han inte, han vill läsa upp matematik på komvux senare).
Vi kan väl inte säga till honom att om han ska ha stöd, får han välja ett enklare program? Ett särskilt stöd behöver väl inte heller vara syftet för ett betyg högre än F? En kunskapsutveckling kan väl också vara syftet med ett särskilt stöd?

Tack på förhand
Helena


Svar:

Hej Helena,

och tack för din fråga.

Ja, jag kan bekräfta att du tänker rätt. De elever som har kommit in på ett program inom våra gymnasieskolor har rättighet att få stöd för att kunna uppnå kunskapskraven inom det programmet de har påbörjat. Ibland kan det förstås vara adekvat att samtala med eleven och dess vårdnadshavare om för- och nackdelar med att eventuellt byta till ett annat program. Om eleven då inte vill byta program så kan vi inte använda detta som ett skäl till att inte ge eleven stöd i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd inom programmet som eleven går i.

I Skolverkets allmänna råd framgår att stödinsatserna är kopplade till kunskapskraven när det gäller gymnasieskolan. Det handlar om stödinsatser för att uppnå kunskapskraven eller stödinsatser för att eleven ska utvecklas så mycket som möjligt mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. På Skolverkets websida är formuleringen lite skarpare dvs. ”Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman