Till Frågor & svar

12 januari, 2018

Sekretess gentemot polisen/åklagarmyndigheten

Fråga:

Staffan Olsson besvarade en fråga angående sekretess gentemot polisen/åklagarmyndigheten 120530.
Det gällde friskola. Gäller svaret även kommunal skola? Gäller svaret fortfarande 2018? Och vad gäller om eleven är 18 år eller äldre?
Agneta


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-21)

Hej Agneta,
Svaret jag gav då stämmer exakt även för personal i elevhälsans medicinska insatser vid en skolmyndighet. Inga ändringar i lagstiftningen har skett sedan 2012.
Skulle en elev vara över 18 år gäller de bestämmelser för polisanmälan som avser vuxen person. Polisanmälan får då göras av elevhälsans medicinska insats om det för brottet är stadgat lägst 1 års fängelse eller för försök till ett brott lägst 2 år. I övrigt fordras ett samtycke från brottsoffret för att kunna anmäla.

Här kan du läsa frågan som Staffan svarade på,  https://www.elevhalsan.se/staffan/skolskoterska-i-friskola-laglig-ratt-att_4042.htm

Hälsningar
Staffan

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman