Till Frågor & svar

Sekretess gentemot polisen/åklagarmyndigheten

12 januari, 2018

Fråga:

Staffan Olsson besvarade en fråga angående sekretess gentemot polisen/åklagarmyndigheten 120530.
Det gällde friskola. Gäller svaret även kommunal skola? Gäller svaret fortfarande 2018? Och vad gäller om eleven är 18 år eller äldre?
Agneta


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-21)

Hej Agneta,
Svaret jag gav då stämmer exakt även för personal i elevhälsans medicinska insatser vid en skolmyndighet. Inga ändringar i lagstiftningen har skett sedan 2012.
Skulle en elev vara över 18 år gäller de bestämmelser för polisanmälan som avser vuxen person. Polisanmälan får då göras av elevhälsans medicinska insats om det för brottet är stadgat lägst 1 års fängelse eller för försök till ett brott lägst 2 år. I övrigt fordras ett samtycke från brottsoffret för att kunna anmäla.

Här kan du läsa frågan som Staffan svarade på,  https://www.elevhalsan.se/staffan/skolskoterska-i-friskola-laglig-ratt-att_4042.htm

Hälsningar
Staffan