Till Frågor & svar

Sekretess

Sekretess gentemot socialtjänsten inom förskolan

31 augusti, 2021

Fråga:

Hej!

Jag jobbar inom förskolan. Vi inom förskolan har börjat diskutera just sekretess gentemot socialtjänsten. Vad har vi inom förskolan för skyldigheter att delge dom uppgifter, i många fall utan vårdnadshavares medgivande? Har sökt i skollagen och Skolverket men hittar inget som har hjälpt mig.

Med vänlig hälsning
Jeanette.

Svar:

Hej Jeanette,

Det finns en hel del skyldigheter för er när det finns en misstanke om att ett barn far illa. Något samtycke från vårdnadshavare behövs inte då men viktigt är att ni i de flesta fall, med vissa undantag, ska informera vårdnadshavare om att en anmälan görs eller har gjorts.

För det första finns i socialtjänstlagen 14 kap. 1 § en bestämmelse om en tvingande anmälningsplikt, vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. För det andra har ni enligt samma kapitel en skyldighet att lämna socialnämnden den information man där behöver för att utreda barnets behov av skydd eller stöd. Denna information begärs oftast skriftligt via ett BBIC-dokument (Barnets Behov i Centrum) men kan kompletteras med att man även vill ha muntlig information. Alla dessa uppgifter är ni skyldiga att lämna på begäran.

När en utredning har inletts ska ni dessutom lämna ytterligare information om barn/familj som kan framkomma hos er under utredningstiden. Det finns ingen skyldighet göra detta men det är ändå viktigt att positiv eller negativ kompletterande information lämnas om barnets situation.

Ni har en mycket god möjlighet att numera få veta om en utredning alls inleds eller inte. Begär detta redan vid er anmälan. Skulle en utredning inte inledas kan ni anmäla ytterligare en eller flera gånger vid fortsatt oro för barnet.

Jag träffade vid en föreläsning södra Stockholm för 3-4 år sedan en förskollärare som anmält ett barns förhållanden vid sju tillfällen inom relativt kort tid, innan socialnämnden inledde en utredning. Till sist insåg nämnden att barnets situation var svår.

Den 9 september har jag ett webbinarium för Elevhalsan.se som handlar just om oro för barn, anmälningsplikt och samarbete med socialtjänstens personal. Läs mer om detta på Elevhälsans sidor.

Hälsning
Staffan