Till Frågor & svar

10 februari, 2010

Sekretess i friskolor

Fråga:

Jag undrar över sekretessen i friskolan, finns det någon skrift som behandlar just vad vi friskoleanställda behöver kunna. Ofta får man läsa i bisatser hur den sekretessen funkar.
Tack, och hälsningar från Kestin på John Bauer


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej Kerstin,
Tystnadsplikt finns också vid friskolorna för all personal där. Bestämmelsen återfinns i Skollagen 29 kap. 14 §, st. 2. Den infördes 2011.  

 Läs gärna min egen bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2019, upplaga 7. Där finns tydliga avsnitt om yttrandefrihet, lojalitetskrav, tystnadsplikt och sekretess samt anmälningsplikt vid friskolorna. Jag förelöser också regelbundet vid kurser och konferenser över landet. 

Vid friskolorna är lojalitetsplikten stark mot arbetsgivaren och yttrandefriheten därmed inskränkt.  Men sedan 2017 finns, i likhet med en kommunal skola, ett förbud att efterforska vem som har lämnat uppgifter till medierna, d.v.s. ett meddelarskydd.

 Hälsningar från Staffan

 

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman