Till Frågor & svar

Sekretess i friskolor

10 februari, 2010

Fråga:

Jag undrar över sekretessen i friskolan, finns det någon skrift som behandlar just vad vi friskoleanställda behöver kunna. Ofta får man läsa i bisatser hur den sekretessen funkar.
Tack, och hälsningar från Kestin på John Bauer


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej Kerstin,
Tystnadsplikt finns också vid friskolorna för all personal där. Bestämmelsen återfinns i Skollagen 29 kap. 14 §, st. 2. Den infördes 2011.

Läs gärna min egen bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2019, upplaga 7. Där finns tydliga avsnitt om yttrandefrihet, lojalitetskrav, tystnadsplikt och sekretess samt anmälningsplikt vid friskolorna. Jag förelöser också regelbundet vid kurser och konferenser över landet.

Vid friskolorna är lojalitetsplikten stark mot arbetsgivaren och yttrandefriheten därmed inskränkt.  Men sedan 2017 finns, i likhet med en kommunal skola, ett förbud att efterforska vem som har lämnat uppgifter till medierna, d.v.s. ett meddelarskydd.

Hälsningar från Staffan