Till Frågor & svar

Sekretess kring åtgärdsprogram

29 november, 2010

Fråga:

Inför ett åtgärdsprogram görs en utredning (f.d kartläggning). Är det pedagogens egna anteckningar som inte ska visas för tex vårdnadshavare? I vår skola har vi olika uppfattningar. Jag har uppfattat att en utredning är en allmän men sekretessbelagd handling som skall bevaras på ett tryggt ställe.Min uppfattning är alltså att vårdnadshavare och elev skall delges utredningen eller i alla fall om de ber om att läsa den få göra det, i likhet med en sjukhusjournal. Rätt eller fel huvudsaken är att vi gör som vi ska 🙂
Hälsningar frågvisa


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-26)

Hej Frågvisa,
Vårdnadshavaren och eleven själv har rätt till insyn i en utredning som görs i skolan om särskilt stöd för eleven. De har rätt att ta del av färdig och sekretessbelagd utredning förstås men ska även få insyn i dokumentationen innan beslut fattas och då själva kunna ge förslag till vad de önskar. Eftersom särskilt stöd handlar om myndighetsutövning är vårdnadshavaren och en elev över 16 år part i ärendet och har då en självklar rätt att ta del av innehållet före beslut.

Om en lärare antecknar viktiga saker under resans gång eller inför utredningen så ska dessa anteckningar fogas till utredningen, när de tillför sakuppgifter. De kan ju behövas för att man i skolan ska komma fram till ett bra stöd. Dessa anteckningar är då inte lärarens ”egna” utan gäller en fråga där skolan har skyldighet att utreda.

Hälsningar från Staffan