Till Frågor & svar

Sekretess

Att spara orosanmälningar i elevakten

16 augusti, 2021

Fråga:

Hej!

Jag arbetar som kurator och undrar hur jag ska förhålla mig till att spara orosanmälningar i elevakten. I dagsläget skickar skolorna (arbetar på två olika) alltid en kopia till vår registrator som diarieför och arkiverar och originalet går till socialtjänsten.

Men min fråga är: Är det ok att spara en kopia i vårt journalsystem Prorenata? Samtliga som arbetar i elevhälsoteamet har tillgång till elevakter i Prorenata och ärenden av denna art lyfts för det mesta upp vid våra elevhälsoteamsträffar.

Jag har fått olika svar av olika rektorer i kommunen och ingen vet egentligen vad som är rätt och fel.
tacksam för lite klarhet i vad som är rätt och riktigt.

Mvh Jenny


Svar:

Hej Jenny,

En orosanmälan är en känslig och sekretesskyddad handling. Den bör man på en skola handskas försiktigt med. Utöver originalet till socialnämnden och den diarieförda kopian hos registrator kan det vara lämpligt att i elevakten anteckna att en anmälan finns men där bör inte hela anmälan ligga.

Jag gissar dessutom att hela elevhälsoteamet på skolan har möjlighet att logga in i elevens akt ifall ni inte har begränsat denna access till just den elevhälsopersonal som arbetar med en viss elev.

En soc-anmälan är bland de mest integritetskänsliga dokument som finns på en skola. Därför bör försiktighet gälla både med i hur många exemplar anmälan sparas och vilka som ska ha tillgång till den.

Hälsningar
Staffan