Till Frågor & svar

Sekretessen kring psykologutredning

15 november, 2010

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolsköterska på friskolor i en kommun. Jag undrar hur sekretessen gäller vid utredning av ADHD. På mina skolor går det till så att beslut om utredning går via rektor. Psykologutredning köps av en fristående konsult. När den väl är gjord skickar jag remiss till barnläkarmottagningen tillsammans med ett 5:15 formulär och pedagogisk bedömning. Svaret kommer ju till mig och föräldrar. Men det är ju skolan/rektor som initierat utredningen. Är det bara föräldrarna som kan förmedla svaret till rektor och min möjlighet att förmedla svaret hänger på om föräldrar godkänner att jag gör det?
/J


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej J,
Din fråga har flera olika bottnar och är komplicerad. Jag förutsätter att vårdnadshavarna har samtyckt till psykologutredningen och att den skickas till dig som sköterska efter ett sådant samtycke. Är eleven i tonåren behövs normalt även elevens eget samtycke till att låta sig utredas och till att låta dig få ta del av utredningsresultatet.

Psykologutredningen går till dig som sköterska och inte till rektor. Jag utgår ifrån att detta är en överenskommelse ni gemensamt har. I en kommunal skola kan resultatet av en psykologisk utredning i juridiskt strikt bemärkelse och rent formellt utan sekretesshinder återföras till psykologens chef, som vanligen är en rektor eller en chef för elevhälsan. Detta är också möjligt vid en friskola som har en anställd psykolog eller en psykolog vars tjänster köps och där psykologen blir uppdragstagare. I och med att psykologens journal kommer till dig och du sedan fullföljer ADHD-utredningen i dess pedagogiska delar genom att skicka remiss till barnläkarmottagningen, gäller som huvudregel sekretess från dig mot rektor när resultatet kommer från barnläkarmottagningen.

Men – i förarbetena till tidigare sekretesslag sägs även att själva resultatet av den undersökning en skolsköterska på rektors begäran gör, kan återrapporteras utan samtycke. I det fall du nämner uppfattar jag dock att det är en utomstående myndighet – landstingets barnläkarmottagning – som gjort den pedagogiska bedömningen. Då skulle det, menar jag, vara olämpligt att återföra uppgifterna till rektor om inte vårdnadshavarna så vill. Om det är olagligt vågar jag inte uttala mig om i ett osäkert rättsläge.

Men skulle undersökningen visa att eleven har ett inlärningshinder i form av t.ex. ADHD och vårdnadshavarna motsätta sig att skolledningen får veta detta, måste en anmälan till socialnämnden övervägas. Då kan barnet riskera att fara illa så att en utredning kan behöva inledas av socialnämnden.

Från 1 juli 2011 har ju offentlighets- och sekretesslagen lagen ändrats så att skolhälsovården (eller elevhälsans medicinska insats som den då kallas) utan samtycke kan lämna ut uppgifter till andra på skolan om det behövs för att en elev ska få nödvändigt stöd. Den bestämmelsen kan enbart tillämpas vid en skolmyndighet. Den skulle kunna vara tillämplig i det fall du nämner, om inget samtycke ges och eleven kan behöva sådant särskilt stöd som hon/han  annars inte skulle kunna få.

Hälsningar från Staffan

Samma fråga har också besvarats av Gunilla Carlsson Kendall, psykologexpert på elevhälsan.se. Här kan du läsa Gunillas svar