Till Frågor & svar

Separerade föräldrars medgivande vid samtal med barn under 12 år

9 september, 2015

Fråga:

Har en fråga gällande separerade föräldrars medgivande vid samtal med barn under 12 år. Jobbar som skolkurator och har blivit ombedd att träffa en elev i mellanstadiet. Mamman och eleven har själv önskat kontakten. Föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet bor till största del med mamman. Jag har försökt att få tag på pappan för hans medgivande men har inte fått tag i honom, trots att jag sökt honom flera gånger samt lämnat meddelande om att han ska kontakta mig. Detta har han inte gjort. Min fråga är om jag kan påbörja kontakten utan pappans medgivande? Och i så fall hur länge kan det vara rimligt att ha en kontakt med ett barn med enbart en förälders medgivande om jag inte får någon kontakt? Eller om han nekar, kan jag ändå ha en kontakt utifrån mammans och barnets önskan?

Tack för svar!
Linnea


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej Linnea,

Jag har tidigare svarat på en liknande fråga som din. Se svaret på den frågan nedan. Kan väl bara nämna nu att får du inte tag på den ene vårdnadshavarens kan du ha något enstaka samtal med den vårdnadshavare som kontaktar dig men märker du att vidare kontakter behövs för att ställa problem kring barnet tillrätta, behöver den andre vårdnadshavaren kontaktas. Ett sådant fall gällde en flicka i 10-årsåldern i Malmö som personal i skolan pratade med på mammans begäran men pappan hölls utanför. Det beslutet finns också här nedan.

Jag kan tillägga att det inte är någon skillnad mellan samtal som hålls hos kurator, psykolog eller skolsköterska eller annan elevstödspersonal på skolan. Djupare samtal som berör det unga barnets svårigheter måste båda vårdnadshavarna vara informerade om.

Hälsningar

Staffan

Här kan du läsa svaret på den tidigare frågan 

Här kan du läsa beslutet från JO