Till Frågor & svar

Sexuellt övergrepp -ska kurator kontakta hemmet?

19 november, 2018

Fråga:

En elev, 15 år idag, berättade för en lärare och sen för mig att hen blivit utsatt för ett sexuellt utnyttjande. Hen var då 13 år och den som utsatte 15 år. Tror att det räknas som våldtäkt mot barn. Hen berättar för mig att det hände två gånger, hen känner sig delaktig – att det kan ha verkat som att hen ville vara med på det hela och har haft svårt att sortera i det som hänt. Nu har hen landat i att det var ett övergrepp. Det har inte skett fler gånger och risken för att det ska ske igen är enligt hen obefintlig. De har ”pratat” om det på en chatt, förövaren bekräftade att det var ett utnyttjande av hen och hen har sagt ifrån att det inte kommer hända igen. Förövaren går inte på samma skola.

Jag känner eleven väl, det är en klok 15 åring, har goda vänner och jag kan förstå att hen inte vill att föräldrarna ska informeras, Hen vill kanske göra det som vuxen senare, inte nu. Jag har föreslagit att hen ska gå till psykolog igen för att få vuxenstöd, hen är positiv och säger att hen vill det.

Hen vill absolut inte att föräldarna ska få veta. vilken är min skyldighet nu? Väger föräldrabalkens krav på information tyngst eller elevens rätt till integritet?

Oftast vet jag efter ett tag vad som är rätt men det här ärendet blev väldigt knepigt för mig. Och vad gäller för läraren?

Osäker kurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej du osäkre kurator,

Detta är en av de svåraste etiska frågor en kurator eller lärare kan tänka sig. Ett barn har utsatts för övergrepp av en två år äldre och straffmyndig person. Detta är i grunden ett brott och förövaren skulle kunna dömas om det polisanmäldes, eftersom åldersskillnaden är flera år. Preskriptionstiden är lång och börjar räknas först när brottsoffret fyller 18 år. Därefter räknas preskriptionstiden för det antal år som gäller för just det brottet. För våldtäkt är den 10 år, alltså kan brottsoffret om hen så vill, om åtalet gäller just våldtäkt, polisanmäla ända tills hen är 28 år.
Denna fråga- om polisanmälan- tar du inte alls upp. Eftersom skolan inte har någon skyldighet att polisanmäla brott innebär det att det inte behöver göras här heller. Det är rimligt att avstå dessutom, med tanke på vad hen berättar, att hen får samtalsstöd av bl.a. dig och även på hens egen inställning i frågan.
Den fråga du tar upp gäller om vårdnadshavarna (vh) ska informeras av dig nu i efterhand. Har dessa alltså behov av uppgiften för att tillvarata sin rätt och sin skyldighet att bestämma i frågor som rör sitt barns personliga angelägenheter? (OSL 12:3, st. 3) I samma paragrafs första stycke sägs ju att som huvudregel gäller sekretess för uppgift om en underårig mot alla, även mot en vh. 
Du uppfattar att barnet söker stöd, mår bra, är moget, att de två övergreppen inträffade för flera år sedan, att de enligt barnet självt inte ska upprepas samt att hen absolut inte vill att hens föräldrar ska kontaktas. 

Det jag måste ta ställning till då jag bedömer vilket svar jag ska ge på din fråga är främst om eventuell information till vh skulle kunna ge något ytterligare av värde för barnet genom deras skyldighet att bestämma i frågor som rör hen. De skulle möjligen kunna polisanmäla eller ha egna stödsamtal med sitt barn, kanske även kontakta BUP eller annan instans. Frågan är dock om dessa insatser kan sägas väga över hens behov av integritetsskydd enligt OSL 12:3, st. 1 i den situation du beskriver.
 
Min slutsats är att de inte gör det. Hens integritetsbehov väger starkare enligt min samlade bedömning. Viktigt är dock att fortsatt ha kontakt med barnet och ge det stöd du kan ge i din kurativa roll. Påpeka även den möjlighet hen har att polisanmäla senare i livet och att hen därför bör bevara den sms- och annan skriftlig dokumentation som hen har. Du bör också tala om för läraren vilken ställning du har tagit i frågan och varför, så att inte en del av skolan kontaktar hemmet men inte den andra. Jag kan tillägga att jag inte bedömer att det vore juridiskt fel att ta hemkontakt men min etiska kompass hamnar i slutsatsen att ni nu bör avstå. Tala också tydligt om för hen att ni inte kontaktar hemmet och varför och uttryck din positiva inställning till att hen valt dig att öppna sig för.

Jag har svarat på några liknande frågor tidigare här på Elevhälsan.se. Förhållandena skiljer sig naturligtvis en del åt- inget fall är likt ett annat. 
Här kommer några länkar som du kan kopiera och lägga in i adressfältet. Jag kan tillägga att om vh får veta vad barnet varit utsatt för och kontaktar dig så bedömer jag att du måste svara dem på vad som har framkommit i era samtal. Då kommer frågan i ett annat läge.

Hälsningar
Staffan
 

12 årig pojke som har sex med en myndig flicka- ska föräldrarna kontaktas?

Flicka 13 år har samlag med 29-årig man

Minderårig 14- årig flicka har en relation med en 20 åring. Hur ska jag tänka?