Till Frågor & svar

Självmordstankar

3 maj, 2020

Fråga:

Finns det risker med att fråga en ung person om de har självmordstankar?


Svar:

Nej, forskning visar att det inte finns några fel sätt att fråga just om detta, man kan helt enkelt inte på något sätt ”väcka den björn som sover” genom att just fråga. Tvärtom så visar forskningen att det är motsatsen som kan leda till suicid, dvs att ingen ser den unge som mår dåligt och ingen ställer de känsliga frågorna.