Till Frågor & svar

3 maj, 2020

Självmordstankar

Fråga:

Finns det risker med att fråga en ung person om de har självmordstankar?


Svar:

Nej, forskning visar att det inte finns några fel sätt att fråga just om detta, man kan helt enkelt inte på något sätt “väcka den björn som sover” genom att just fråga. Tvärtom så visar forskningen att det är motsatsen som kan leda till suicid, dvs att ingen ser den unge som mår dåligt och ingen ställer de känsliga frågorna.

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson