Till Frågor & svar

Ska Åp avslutas inför gymnasiet?

12 juni, 2017

Fråga:

Skriver till dig för att jag hittar varken svar i textform och får lite olika svar från personer inom skolvärlden. Det är så att jag inför detta läsår att fått en tjänst där jag arbetar som specialpedagog (samtidigt som jag läser in detta på universitet) och har nu på slutet av terminen hamnat i en sits där jag vill göra rätt, men vet inte vad som gäller. Det är så att jag har några åk 9:or som har åtgärdsprogram och min fråga är nu, ska dessa ÅP avslutas eller inte inför gymnasiet?

Mvh Jenny


Svar:

Hej Jenny,

Nej, det behöver ni inte göra. Ni avslutar endast åtgärdsprogram formellt när en elevs behov av särskilts stöd har upphört. Däremot slutar åtgärdsprogrammet automatiskt att gälla när en elev flyttar eller slutar på skolan. Åtgärdsprogrammet gäller enbart på den skola där det har upprättats eftersom det enligt skollagen är rektor på respektive skola som har beslutsrätten runt särskilt stöd för sina elever. 

Det är bra att alltid ta för vana att informera vårdnadshavare och elev om detta, så de inte t.ex. blir besvikna om den nya skolan inte erbjuder samma form av särskilt stöd. Det är ganska vanligt att vårdnadshavare och/eller elev tror att att den nya skolan automatiskt får övergångsinformation och även att vissa dokument överförs med automatik.

Din fråga gäller övergången till gymnasieskolan. Det är väldigt bra om du/någon på skolan pratar med elev och vårdnadshavare om vikten av att gymnasieskolan får information om vad som gynnar elevens lärande och vilka behov av stöd eleven har. Det är många gånger en förutsättning för att lärarna ska ha möjlighet att kunna möta eleven på ett bra sätt. Adekvat övergångsinformation är också någonting som t.ex. gymnasieutredningen belyser.

Be gärna vårdnadshavarna och eleven om samtycke att få bifoga utredningen om elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram till gymnasieskolan alternativt att viktig information överförs på annat sätt. Läs gärna mer i Skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Där hittar du mycket konkret information och blankettexempel för samtyckesblankett mm. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman,