Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ska avlämnade eller mottagande skola besluta åtgärdsprogrammet?

1 juni, 2022

Fråga:

Hej Gudrun,

Tack för intressanta och lärorika webbinarium under läsåret som gått – de har varit till STOR hjälp för oss i Elevhälsan på skolan. Om du har möjlighet skulle vi vilja bolla en fråga med dig.
Det gäller en elev i åk 3 som vi skrivit en utredning om särskilt stöd kring nu under vårterminens sista del, som precis blev färdig. I och med att eleven nu slutar åk 3 hos oss och börjar mellanstadiet, på en annan enhet, känns det ju inte relevant att vi upprättar ett åtgärdsprogram för terminens två sista veckor. Dock så landar vår bedömning i att eleven är i behov av särskilt stöd inom läsning, skrivning och matematik, vilket vi (jag och min specialpedagogkollega) försökt formulera i den pedagogiska bedömningen. 

Är det ”OK” att lägga det formella beslutet på mottagande rektor, eller ska vi kanske upprätta ett ÅP hos oss, som vi skickar med till åk 4?

Tusen tack på förhand!
Johanna


Svar:

Hej Johanna,

vad roligt att höra att våra webbinarium har varit värdefulla för er. 

Tack också för din fråga som är högaktuell inför sommaruppehållet och elevers övergångar till andra skolor. 

Jag börjar med generell information; Åtgärdsprogram som beslutas gäller endast på den skola där det har beslutats. Det är alltid elevens aktuella rektor som är ansvarig för de åtgärder som bedöms vara adekvata för eleven på just den skolan. Inför övergångar är det viktigt att vi funderar över vilken information som bör överföras till mottagande skola för att skapa en kontinuitet i elevens lärande och utveckling (precis som ni gör nu). Vi behöver informera vårdnadshavarna och eleven att åtgärdsprogrammet upphör att gälla när eleven slutar på skolan. Utifrån ett relationellt perspektiv vet vi att stödbehovet kan minska eller öka beroende på olika yttre faktorer. Den nya skolan kan ha en annorlunda organisation, en annan personaltillsättning och andra arbetsmetoder. I samtalet med vårdnadshavarna har vi även en dialog om vilken information och dokument som bör överlämnas för att mottagande skola ska kunna möta och stödja eleven så bra som möjligt redan från början. Vi strävar här efter att få en samsyn och samtycke från vårdnadshavarna att lämna över informationen, gärna ett skriftligt samtycke. Utifrån ålder och mognad bör även eleven göras delaktig i dessa samtal. 

Ni tänker med andra ord helt rätt dvs ni upprättar inte ett nytt åtgärdsprogram så här några veckor innan eleven ska sluta på skolan. Med tanke på garantin för tidiga insatser och att eleven uppvisar behov av särskilt stöd inom läsning, skrivning och matematik tror jag att ni även har en tidigare utredning om elevens behov av särskilt stöd. Ni har då sannolikt även provat olika åtgärder inom ramen för åtgärdsprogram vilka ni även har utvärderat. Då är det bra att ni i samtalet med vårdnadshavare och elev inför övergången även dokumenterar utvärderingen av det pågående åtgärdsprogrammet. Det kan vara mycket värdefullt för mottagande skola att få ta del av de utredningar om särskilt stöd, åtgärdsprogram och utvärderingar samt även vilka extra anpassningar som har fungerat väl för eleven. Ibland kan det vara mer lämpligt att överlämna en summering och/eller att överföra informationen muntligt på ett möte som kanske vårdnadshavare och elev även medverkar i. 

Läs gärna mer om ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” på Skolverkets webbplats som ni hittar här.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman