Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ska elevassistent och enskild undervisning skrivas in i åtgärdsprogram i grundsärskolan?

23 maj, 2022

Fråga:

Hej,

Jag var med på en av dina webbinarium för ett par veckor sedan och jag fick idag en fråga som jag skulle vilja ha din bild av. Om en elev är mottagen i grundsärskolan går inkluderad på en grundsärskola. Eleven når målen, har en del enskild undervisning och en elevassistent. 

Skall det finnas ÅP då?  Jag tänker att det ska det – hur ser du på det? 

Anna


Svar:

Hej Anna,

och tack för din fråga. Det låter som du tänker helt rätt. 

Jag förtydligar lite grand. Om verksamheten som eleven deltar i är organiserad utifrån att varje elev är i behov av en elevassistent så kan det räknas som en form av ledning och stimulans. Det kan ibland vara fallet när eleverna läser utifrån ämnesområden och/eller har tilläggsdiagnoser. I vissa grundsärskoleklasser där flertalet elever läser utifrån ämnen kan det finnas flera elevassistenter som kan användas flexibelt och då kan det räknas som en form av extra anpassningar. Om det däremot är så att elevens behov av elevassistent är mer omfattande, ingripande och/eller varaktigt än för övriga individer i elevgruppen så är det en form av särskilt stöd. 

Enskild undervisning räknas alltid som en form av särskilt ingripande särskilt stöd oavsett kursplan. Här behöver vi dock vara uppmärksamma på tidsåtgången; Om eleven är ensam med en vuxen i skolan under en betydande del av sin skolvecka så räknas det som enskild undervisning. Detta bör dokumenteras juridiskt korrekt; med hänvisning till 3 kap. 11§ skollagen, en särskild motivering, samt även ett förtydligande att denna åtgärd kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16§ skollagen. Ni hittar denna och fler korrekta formuleringar i bilaga 5c i min e-bok ”Vägledning för grundsärskolan” (länken finns längre ned).

Om det däremot är så att eleven undervisas ensam med vuxen under ett fåtal lektioner per vecka så handlar det inte om enskild undervisning. Då kan ni förtydliga om det t.ex. handlar om ”Undervisning i ett separat rum, ensam med speciallärare…” Omfattning i tid: 3 X 40 min per vecka. Ett annat exempel kan förstås vara: ”En-till-en-stöd av elevassistent i klassrummet (inte ensam med vuxen)”, Omfattning i tid: ca 100-150 min/vecka. 

Ibland uppnår eleven målen i nuläget, men vi ser att eleven på sikt kan riskera att inte göra det. När vi har uppmärksammat detta och har prövat extra anpassningar, ska anmälan ske till rektor.  Då gör vi alltid först en utredning om behov av särskilt stöd (vilket du säkert redan vet). Det särskilda stödet skrivs sedan in i åtgärdsprogram precis som du nämner. 

Gränsdragningen mellan ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd för elever mottagna inom grundsärskolan kan vara knepig och luddig för många. Därför förtydligas, konkretiseras och exemplifieras detta ytterligare i ”Vägledning för grundsärskolan” som kan beställas från www.GLBatgardsprogram.com. Det kommer även att förtydligas ytterligare i Elevhälsans webbinarie den 17/11 och i e-learningskurser som ni kan läsa mer om i augusti på www.elevhalsan.se

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman