Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ska enskild undervisning alltid skrivas in i åtgärdsprogram? Behövs uppföljning och utvärderingar?

27 april, 2023

Fråga:

Hej,

Fråga 1: Bör/Ska skolan upprätta ett nytt, uppdaterat, åtgärdsprogram om det redan finns ett beslut om enskild undervisning?

Fråga 2: Om det redan finns ett åtgärdsprogram + ett beslut om enskild undervisning bör åtgärdsprogrammet följas upp och utvärderas?

Tack på förhand!
Mira


Svar:

Hej Mira,

och tack för dina frågor.

Jag hoppas att jag tolkar din första fråga rätt dvs att er rektor har valt att fatta ett separat beslut om enskild undervisning som inte ännu står inskrivet i ett åtgärdsprogram: Ja, åtgärden ska även skrivas in i ett åtgärdsprogram. Ni kan komma överens med vårdnadshavarna om att ni skriver in detta i ett nytt åtgärdsprogram vid utvärdering av det befintliga åtgärdsprogrammet, förutsatt att det kommer ske inom några månader. 

Det är viktigt att vi skriver in åtgärden i åtgärdsprogram eftersom rektor behöver säkerställa att åtgärden regelbundet följs upp och utvärderas (svar på din andra fråga). Rektor har ett ansvar för att eleven inte får enskild undervisning under längre tid eller i mer omfattning än vad eleven verkligen är i behov av. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder ”Skräddarsydda föreläsningsfilmer” inom en mängd olika teman
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!