Till Frågor & svar

Ska följa med på en studieresa utomlands- vad gäller?

19 februari, 2011

Fråga:

Vet inte riktigt vem jag ska fråga… har fått förmånen att åka med en klass på studieresa till Frankrike i vår. Jag kommer att åka med i tjänsten som skolsköterska. Är det något särskilt jag ska tänka på om något skulle hända? Har jag samma befogenheter som på skolan- t.ex. när det gäller att ge medicin vid allergi och dokumentera i efterhand?
Anna


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Anna,

Trevligt med en resa i tjänsten till Frankrike! När du följer med dina patienter dit på deras skolresa så har du naturligtvis på samma sätt som om verksamheten bedrivs i Sverige ett ansvar för deras hälsa inom ramen för hälso- och sjukvårds- och skollagstiftningen. Skulle alltså allergimedicin eller andra enklare hälso- och sjukvårdande insatser behövas så finns du ju till hands för detta.

Du skriver inte om du följer med just för att du behövs med tanke på vilken elevgrupp det gäller eller om det blev du bland annan tänkbar personal som följer eleverna. Men hur svaret på den frågan än blir bedömer jag att du kan och bör ge patienter den medicin de behöver, om de själva inte kan ta den.

I Patientdatalagen 3:9 sägs att uppgifter som ska antecknas ska föras in i journalen så snart som möjligt. Kan du föra in dessa uppgifter direkt från Frankrike i en dataförd journal ska du göra det. Kan du inte det ska journalanteckningarna göras så snart det är möjligt vid återkomsten till Sverige.

Hälsningar från Staffan