Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Ska inte skolpsykologens anteckna i Prorenata vid ett möte med vårdnadshavare?

31 oktober, 2022

Fråga:

Hej!

Jobbar i en kommun där skolpsykologen vägrar att skriva i Prorenata när vi har möten med vårdnadshavare och jag (specialpedagog) håller i mötet. Jobbade tidigare i en annan kommun  och där var det inga konstigheter för en psykolog att skriva i Prorenata.

Vad gäller, vore tacksam för svar.

MVH Mia

Svar:

Hej Mia,

det finns ingen lagstiftning eller andra bestämmelser som tvingar en skolpsykolog att göra anteckningar av annat slag än de som måste göras i en patientjournal eller i övrigt vid ärendehandläggning, t.ex. i samband med mottagande i särskolan. En skolpsykolog tillhör ju hälso- och sjukvården även om hens sekretess och tystnadsplikt skiljer sig ifrån skolsköterskans. 

Skolpsykologen för sannolikt sin journal via Prorenata och har möjligen även en egen flik där tillfälliga anteckningar vid och efter efter möten kan göras innan de sedan utan dröjsmål antingen journalförs eller tas bort. Patientanteckningar ska göras i journalen och en skolpsykolog eller skolsköterska/skolläkare måste vara mycket försiktig med att antecka patientuppgifter utanför journalen.

Jag vet för litet om vad mötet gällde eller vilka anteckningar det handlade om som du tycker skulle ha gjorts. Men som huvudregel måste det vara den anställde själv i hälso- och sjukvården som avgör hur hens anteckningar ska se ut och var de ska noteras. Skulle du eller flera med dig anse att skolpsykologen brister i det hen gör så är det en fråga att i första hand ta upp med en chef, i andra hand med tillsynsmyndigheten IVO.

Hälsningar

Staffan