Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ska jag skriva åtgärdsprogram eller inte för dessa elever?

14 februari, 2024

Fråga:

Hej Gudrun!

Tack för en informativ och bra filmföreläsning. Jag har stor erfarenhet av grundskolan men har sedan hösten börjat på gymnasiet. Arbetar på en skola med högpresterande elever och höga intagningspoäng. Jag upplever det lite svårt att veta vad som gäller trots ihärdigt läsande och även råd av Skolverket. Vet inte om du kan hjälpa men jag har två frågor: 

1. Jag har tre elever som går ekonomiprogrammet 2 året och som har fått F-varning i eng 6 efter en termin. Jag har påbörjat en USS (utredning av särskilt stöd) och tänker upprätta ÅP då lärare som undervisar anser att eleverna har en bit kvar till betyg. Eng 6 ingår i deras gymnasiegemensamma ämnen. Tänker jag rätt? Eller ska jag vänta tills det blir ett F? Eleverna får sedan i höstas 1h/v stöd med eng lärare i liten grupp. Tänker också att jag främst fokuserar på sv, ma och eng inför upprättande av USS och ÅP (på den nivå som gäller i deras program NA, SA och EK), kan detta vara ok? 

2. Elev som går naturprogrammet och har B-A i alla ämnen. Elev får anorexia och blir borta från skolan med sjukintyg under flera månader. Ska USS upprättas och ÅP? Elev tar sedan igen kurser längre fram eller går ett fjärde år. 

Känner en viss frustration och arbetar ensam på en skola där det inte finns så mycket erfarenhet.
Med vänlig hälsning

Viktoria 


Svar:

Hej Viktoria,
förstår att det kan kännas väldigt ensamt och dessutom finns inte lika mycket förtydligat och konkretiserat när det gäller stödinsatser på gymnasiet. 

Jag ska försöka att förtydliga. 

Reglerna kring extra anpassningar och särskilt stöd gäller så väl gymnasiegemensamma ämnen som övriga ämnen som eleverna har påbörjat/ska påbörja. Du tänker jätteklokt dvs vi behöver inte vänta tills elever har misslyckats (och fått ett F). När vi uppmärksammar att elever riskerar att inte nå målen så bör vi skyndsamt identifiera behoven och i första skedet sätta in extra anpassningar. Vad som ingår i extra anpassningar kan till viss del skilja sig lite åt mellan olika gymnasieskolor. Rektor har rätt att fatta olika beslut för skolans organisation. Jag ger några exempel här:

På en gymnasieskola kan rektor ha beslutat att ämneslärarna har ex. 120 minuter per vecka för att A) ge extra anpassningar till elever som behöver lite extra för att kunna klara E-nivå och även B) ge extra utmaningar till elever som har nått extra långt/har en särbegåvning. På en annan gymnasieskola kan rektor ha beslutat att ämneslärarna dessutom har 60 minuter per vecka för att ge särskilt stöd. De tre elever som du nämner kan ha olika behov.

För elev 1 kanske det bedöms vara tillräckligt med 60 minuter/vecka med ämnesläraren i mindre grupp under några månader. Då räknas det som extra anpassning och ni behöver inte i detta skede göra en utredning av särskilt stöd. För elev 2 kanske ni gör bedömningen att det åtminstone kommer behövas 60 minuter/vecka med ämnesläraren under minst en termin. Här blir det då ett gränsfall om det kan räknas som en extra anpassning eller en form av särskilt stöd.

Om elev 2 i övriga ämneskurser har en god måluppfyllelse och det inte finns något annat som oroar ex. hög frånvaro, så kan ni avvakta några månader och först utvärdera de extra anpassningarna några gånger. Då klarnar bilden om denna insats kommer att vara tillräcklig eller om det behövs mer varaktigt, omfattande och/eller ingripande stöd dvs särskilt stöd. Bedöms insatsen inte i tillräcklig grad motsvara elevens behov så ska rektor se till att elevens behov skyndsamt utreds. 

När det gäller elev 3 kanske redan har visat sig att svårigheter finns i flera ämneskurser och/eller att eleven har en problematisk frånvaro och/eller har vissa andra svårigheter som på sikt kan påverkar måluppfyllelsen. Här bör då en utredning av särskilt stöd genomföras skyndsamt. I utredningen behöver måluppfyllelsen i alla ämneskurser aktualiseras och då behöver ämneslärarna ge dig adekvat information. 

Eleven på naturprogrammet med god måluppfyllelse är lite klurigare. Vad jag förstår så är ni relativt säkra på att det inte föreligger någon risk för eleven att inte nå godkända betyg. Då behövs inte en utredning av elevens behov av särskilt stöd, men eftersom eleven har så pass hög frånvaro så har rektor en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Rektor ansvarar också för att utreda frånvaron. Detta är angeläget även om det finns sjukintyg eftersom det, precis som du anger, kan bli aktuellt med ett fjärde läsår. Det är alltid huvudmannen som fattar beslut om ett eventuellt fjärde läsår. 

Läs gärna mer på Skolverkets webbplats om att anmäla frånvaro till huvudmannen https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/franvaro-i-skolan

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!