Till Frågor & svar

Ska logoped-/talpedagog insats skrivas in i åtgärdsprogram

8 januari, 2019

Fråga:

Hej!
Jag undrar om stöd/träning av logoped/talpedagog är särskilt stöd i ett åtgärdsprogram. Det är ju en insats som normalt inte är möjlig att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Däremot brukar inte insatsernas omfattning vara så stor men varaktigheten kan sträcka sig över en termin. 
MVH


Svar:

Hej TÖ,
och tack för din fråga.

Om logopeden/talpedagogen är anställd av skolan eller möjligtvis av förvaltningen så kan vi likställa denna stödinsats med samma resonemang som gäller för en speciallärare/specialpedagog:
Enstaka specialpedagogiska/talpedagogiska insatser t.ex. tid med speciallärare under några månader kan räknas som extra anpassningar. Mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande stöd räknas som särskilt stöd och skrivs då in i ett åtgärdsprogram.

Du skriver att logoped-/talpedagogstödet inte är omfattande men att varaktigheten kan sträcka sig över en termin. Om detta stöd t.ex. ges 20-30 minuter varje/varannan vecka under en termin och att detta möter upp elevens behov, så kan det räknas som extra anpassningar. Kanske gör ni bedömningen att eleven även är i behov av andra former av särskilt stöd för att utveckla sin muntliga förmåga. Då kan logoped-/talpedagogträningen vara en del av det särskilda stödet och skrivs då in i åtgärdsprogrammet. Detta blir en avvägning som ni behöver göra. 

Om eleven får stöd av logoped/talpedagog utanför skolan så räknas detta inte som ett stöd som skolan genomför dvs. det skrivs inte in som extra anpassning eller särskilt stöd.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman