Till Frågor & svar

Skanna in psykologutredningar i skolhälsovårdens akt?

16 september, 2014

Fråga:

Hej!
Får man skanna in psykologutredningar på berörd elev i skolhälsovårdens akt (skolsköterskans)i PMO eller får de bara skannas in i psykologens akt i PMO?
Tacksam för snabbt svar


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Tacksam…

Jag antar att din fråga delvis handlar om tekniken, d.v.s. om du får skanna in psykologjournalen i stället för att förvara den i form av ett pappersdokument.

Svaret är ja, du kan omvandla den till ett digitalt dokument. Vad du då bör tänka på framgår av ett tidigare svar jag nyligen har lämnat här på Elevhälsan, se svaret på frågan.

Här kan du läsa svaret; ”Behöver dokument som skannas in bevaras i pappersform”

Troligen gäller din fråga i första hand huruvida du alls  får hämta psykologjournalen till din sköterskejournal för att där skanna den? Svaret på den frågan är att den främst kan hämtas med stöd av ett samtycke från patienten och/eller vårdnadshavaren. En psykolog vid en skolmyndighet skulle eventuellt även i mycket trängande fall kunna överlämna journaluppgifter till en sköterska där med stöd av generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen 10:27.

Hälsningar från Staffan