Till Frågor & svar

Sekretess

Skicka journal från grundskola till gymnasium

28 januari, 2022

Fråga:

Hej Staffan,

När en elev slutar grundskolan är det då okej att man har som rutin att grundskolan skickar journalen till kommunens gymnasium trots att eleven inte valt den skolan? Jag möter detta i mitt arbete ofta att när jag skickar journalrekvisition till grundskolan där eleven senast gått så får jag till svar att de finns på gymnasiet trots att eleven aldrig gått där. I min kommun förvarar vi alltid journalen på senaste skolan ett år efter avslutad skolgång. Har ingen efterfrågat under den tiden så arkiveras journalen efter ca 12 månader.

E-M

Svar:

Hej E-M,

Det är inte rimligt att en patientjournal slentrianmässigt skickas vidare till kommunens gymnasieskola när eleven slutar grundskolan. Det kan ju möjligen vara så att eleven fortsätter i en annan kommuns skola eller i en friskola. Man ska alltså veta att eleven påbörjat sin skolgång i en annan skola innan journalen skickas dit.

Jag kan tillägga att ingen sekretess gäller då journalen skickas från en skola i kommunen till en annan, inte ens från en grundskola till ett gymnasium. Skulle den däremot skickas till en annan kommuns skola eller till en friskola fordras som huvudregel ett samtycke, i normalfallet från eleven/patienten själv, om inte journalen innehåller känsliga uppgifter om andra personer, t.ex. syskon eller vårdnadshavare.

Hälsningar Staffan