Till Frågor & svar

Skillnad mellan mental friskvård och andra program som används i skolan

19 november, 2018

Fråga:

Hej, jag undrar vad som skiljer mental friskvård från de program som skolar idag jobbar med kring psykisk ohälsa, exempelvis YAM eller DISA?


Svar:

Den stora skillnaden mellan det program vi jobbar med ute i skolorna och de du räknade upp är att dessa fokuserar på psykisk ohälsa och metodik som syftar till att modifiera riskfaktorer, ofta hämtade från terapeutiska metoder så som exempelvis KBT. Mentalt Stark som vårt program kallas för handlar inte om psykisk ohälsa i första hand utan om vad vi kan göra för att utveckla vår psykiska hälsa och blomstra som individer. Vi brukar göra jämförelsen mellan kroppslig friskvård, dvs motion, kost och en god sömnhygien vilket också har syftet att stärka det hälsosamma, inte behandla ohälsa. Vår modell är främst baserad på evidensbaserade interventioner från positiv psykologi och inte klinisk psykologi som är fallet med de flesta andra program på marknaden. Detta innebär att vi lägger störst fokus på att öka mängden skyddande faktorer hos individen i syfte att öka den psykologiska motståndskraften hos deltagaren.