Till Frågor & svar

Skola utan speciallärare eller specialpedagog

23 augusti, 2015

Fråga:

På min skola har vi inte någon speciallärare eller specialpedagog. I stället hänvisar rektor till en lärare som har jobbat ganska länge med elever i behov av stöd. Hon undervisar några elever enskilt ibland.


Svar:

Skollagen reglerar vilka yrkeskategorier inom elevhälsa, som alla elever ska ha tillgång till. I förarbetet nämns specialpedagog och speciallärare, men i lagstiftningen har man valt att skriva ”tillgång till specialpedagogisk kompetens”. En så vag formulering gör att det faktiskt räcker med en lärare (eller kanske annan pedagog), som har erfarenhet eller intresse av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Som rektor och chef över elevhälsan i mitt skolområde, är det en självklarhet att anställa utbildade speciallärare och specialpedagoger som ”specialpedagogisk kompetens”.